Causes – Armenian Renaissance  

We follow a simple philosophy - No one loses by giving. If you can help, you should.

Support the cause you feel is more important. If you do not find what you are looking for, or have other suggestions please contact us and suggest your cause. We are a platform to help build better Armenia and your input is very important for us.

Ընթացիկ Ծրագրեր

Անցյալ Ծրագրեր

Donate Now

#ՍփյուռքիՔայլը

Ֆրանսիայի հրապարկում անհրաժեշտ իրերի ցանկն է. 1) Վրան 2) Ծածկոց 3) Անձրևանոցներ՝ ցանկալի է մեծ 4) Քնապարկ Ինչպես նաև ուտելիք և ջուր: Սա շտապ

Goal $1,400 Raised $1,399