Protest demanding action regarding Gyumri Massacres – ARLA TV Broadcast – Armenian Renaissance  

Հունվարի 19-ին եկեկոյան ժամը 6-ից 10-ը Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած մոմավառության և զորակցության հավաքը:

 

Հայկական Վերածնունդ շարժման Լոս Անջելեսի մասնաճյուղը իր վրա էր վերցրել հարթակ կազմակերպելու հարցը, որտեղ մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունեցան արտահայտվելու: Այդ պատճառով ոչ բոլորի անունները գիտենք: Եթե հայտնեք մեզ, մենք ձեր անունները ևս կնշենք:

00:00 Բացման խոսք և Հայկական Վերածնունդ շարժման հայտարարությունը:
03:22 Ելույթ
06:34 Ելույթ
10:18 Ալեքսանդր Գևորգյան
13:15 Ելույթ
16:28 Ելույթ
19:05 Ելույթ
23:06 Արմեն Բարսեղյան
25:26 Ալեքսանդր Ավետիսյան
27:50 Ալեքսանդր Գևորգյան
30:17 Ելույթ և աղոթք
36:17 Ռոզա Արհավի
40:01 Ելույթ
42:54 Հովակ Ալավերդյան
45:50 Աղոթք և պատարագ
54:52 Ելույթ
56:06 Ելույթ
1:00:00 Արմեն Բարսեղյան
1:00:34 Հայկական ջոկատ
1:02:32 Նարինե Խարբերդյան
1:11:10 Ելույթ

Los Angeles Chapter

Leave a Comment

Սոցիալական Ցանցերում

Ֆեյսբուք

Մոտակա Միջոցառումները

No results found.