Fundraising – Armenian Renaissance  

Հայրենակիցներ, փետրվար 12-ին հրավիրվում ենք մասնակցելու հանրային քննարկման Բերձորում կատարված բռնարարքների վերաբերյալ: Այդ օրը նաև Սկայպի միջոցով կլինի կապ Վարուժան Ավետիսյանի և Պավլիկ Մանուկյանի հետ որոնք եղել են ժիրայր Սեֆիլյանի հետ դեպքի վայրում: Փետրվ... Read More

Armenian Renaissance – Los Angeles Chapter invites you to participate in a town hall meeting with Jirayr Sefilian (via Skype). Do not miss this opportunity to learn the current state of Armenia, ask questions and get better informed about upcoming c... Read More