Skype meeting with Jirayr Sefilian – Armenian Renaissance  
  • Event Time:
  • Location: Anoush Banquet Hall – Galleria Ballroom
Մուտքը ազատ

Armenian Renaissance – Los Angeles Chapter invites you to participate in a town hall meeting with Jirayr Sefilian (via Skype). Do not miss this opportunity to learn the current state of Armenia, ask questions and get better informed about upcoming civic and political events in our homeland.

Jirayr Sefilian

«Այսօր գերիշխում է այն հարցը, թե ո՞վ է լինելու այն մարդը, որին մենք պետք է հավատանք, որը հերթական անգամ մեզ չի խաբելու և ունենալու է այն վճռականությունը, որ չնահանջի: Ես ամենայն անհամեստությամբ այսօր բարձրաձայնում եմ՝ այո՛, դա ես եմ»

-Ժիրայր Սեֆիլյան

  • Event Time:
  • Location: Anoush Banquet Hall – Galleria Ballroom
Մուտքը ազատ

Armenian Renaissance – Los Angeles Chapter invites you to participate in a town hall meeting with Jirayr Sefilian (via Skype). Do not miss this opportunity to learn the current state of Armenia, ask questions and get better informed about upcoming civic and political events in our homeland.

Jirayr Sefilian

«Այսօր գերիշխում է այն հարցը, թե ո՞վ է լինելու այն մարդը, որին մենք պետք է հավատանք, որը հերթական անգամ մեզ չի խաբելու և ունենալու է այն վճռականությունը, որ չնահանջի: Ես ամենայն անհամեստությամբ այսօր բարձրաձայնում եմ՝ այո՛, դա ես եմ»

-Ժիրայր Սեֆիլյան

  • Event Time:
  • Location: Anoush Banquet Hall – Galleria Ballroom
Մուտքը ազատ

Armenian Renaissance – Los Angeles Chapter invites you to participate in a town hall meeting with Jirayr Sefilian (via Skype). Do not miss this opportunity to learn the current state of Armenia, ask questions and get better informed about upcoming civic and political events in our homeland.

Jirayr Sefilian

«Այսօր գերիշխում է այն հարցը, թե ո՞վ է լինելու այն մարդը, որին մենք պետք է հավատանք, որը հերթական անգամ մեզ չի խաբելու և ունենալու է այն վճռականությունը, որ չնահանջի: Ես ամենայն անհամեստությամբ այսօր բարձրաձայնում եմ՝ այո՛, դա ես եմ»

-Ժիրայր Սեֆիլյան

  • Event Time:
  • Location: Anoush Banquet Hall – Galleria Ballroom
Մուտքը ազատ

Armenian Renaissance – Los Angeles Chapter invites you to participate in a town hall meeting with Jirayr Sefilian (via Skype). Do not miss this opportunity to learn the current state of Armenia, ask questions and get better informed about upcoming civic and political events in our homeland.

Jirayr Sefilian

«Այսօր գերիշխում է այն հարցը, թե ո՞վ է լինելու այն մարդը, որին մենք պետք է հավատանք, որը հերթական անգամ մեզ չի խաբելու և ունենալու է այն վճռականությունը, որ չնահանջի: Ես ամենայն անհամեստությամբ այսօր բարձրաձայնում եմ՝ այո՛, դա ես եմ»

-Ժիրայր Սեֆիլյան